MySQL select_database

By -

ในบทก่อนหน้า เราได้พูดถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือ กันไปแล้ว เรามาต่อกันด้วยเรื่องของ MySQL กันต่อ
หลังจากเรา connect กับ database เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะ เลือกฐานข้อมูลยังไง คือทาง ไอ้เจ้า mysql มันมี function
mysql_select_db(“ชื่อฐานข้อมูล”,”ตัวเชื่อมต่อ”) ไว้ให้ครับ โดยส่งค่า พารามิเตอร์ สองตัว คือ ใส่ชื่อฐานข้อมูลกับ ตัว connection หรือจะส่งแค่ตัวเดียว คือ ใส่แค่ชื่อฐานข้อมูลก็ได้ เช่น
mysql_select_db(“ชื่อฐานข้อมูล”) เรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันดีกว่า

<?php
$hostname_tdev = "localhost";
$database_tdev = "tdev"; // กำหนดชื่อ ฐานข้อมูล 
$username_tdev = "root";
$password_tdev = "1234";
$tdev = mysql_pconnect($hostname_tdev, $username_tdev, $password_tdev) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
 if(mysql_select_db($database_tdev, $tdev)){
 
	 echo 'การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จ'; 
 }else {
 
 
	 echo ' การเชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่สำเร็จ ';
 
 
 }
 
 
?>

จากตัวอย่าง ข้างบน ผมก็เช็คด้วย วิธีเดิมๆ ครับ ว่าเราเลือกฐานข้อมูลได้จริงรึป่าว …. if else นั่นเอง และแน่นอนว่า มัน echo ออกมาว่า echo ‘การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จ’;

mitsumasa