ป้องกันความผิดพลาด !! ด้วยการประมวลผลแบบ Transaction ตอนที่1

By -

อะไรคือ transaction
เวลาที่เราสร้างระบบงาน ขึ้นมา ระบบงานหนึ่ง..อาจจะเป็นระบบเล็กๆ หรือว่าใหญ่ๆก็ตามแต่…มักมีการดำเนินการหลายๆอย่างพร้อมๆกัน เช่น การเพิ่ม การลบ การแก้ไข ข้อมูลในหลายๆตาราง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกัน แล้วถ้าหากว่า มีข้อผิดพลาด ขึ้นในขณะทำรายการหล่ะ ย่อมมีความเป็นไปได้มาก ที่ข้อมูลบางส่วนถูกปรับปรุงแก้ไข แล้ว บางส่วนอาจจะยังไม่ได้ถูกดำเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ขาด Atomicity และ Consistency อย่างแท้จริง
การจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราสามารถแก้ไขได้ด้วย ความสามารถในการประมวลแบบ Transaction ของระบบจัดการฐานข้อมูล
สำหรับ MySQL นั้นมีความสามารถในการประมวลผลแบบ Transaction เช่นกัน โดยเราต้องกำหนด Storage Engine ของเทเบิลให้เป็น InnoDB เสียก่อน
การประมวลผลแบบ Transaction นั้นมีกระบวนการ หลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้
1>เริ่มต้อน Transaction
2>ปฏิบัติการเช่น การเพิ่มรายการสินค้า การแก้ไข-ลบ (โดยมักจะมีการปฏิบัติการหลายๆอย่าง ในหลายๆเทเบิล พร้อมๆกัน)
3>สิ้นสุด Transaction ด้วยการยืนยันปฏิบัติการทั้งหมด หรือ ยกเลิก)ปฏิบัติการทั้งหมด

เอาหล่ะครับ พอหอมปากหอมคอ ใน ตอนที่สองเราจะมาดูวิธีการใช้สร้างฐานข้อมูล รวมถึงการใช้งาน Transaction กันต่อไป…

mitsumasa