THEMES SMF2.0 TDEVBLUE

By -

ถือว่าเนื่องในโอกาสที่เปิดบอร์ด ของ tutorialdev เลยครับ ก็เลยขอแจก theme smf ซึ่งคนที่หัวทางดีไซต์ ค่อยข้างน้อย จนถึงน้อยที่สุดเป็นคนออกแบบนะครับ เจอบัก หรือว่า มีปัญหาอะไร ค่อยว่ากันอีกที ใครที่โหลดไปใช้ผมก็ขอบพระคุณมากแล้วครับ 5555+++
TdevBlue

 

 

ส่วนคุณสมบัติ พิเศษ ก็คือ……. เหมือนๆกับชาวบ้านชาวช่องเขาคือ มันเป็น บอร์ด smf ครับ 555
-> เปลี่ยนหมวดหมู่ของบอร์ดให้เป็นรูปภาพที่ต้องการได้
-> มี featuredcontentglider

DEMO           DOWNLOAD

mitsumasa